Bilmem Gereken Git Komutları

Bilmem Gereken Git Komutları

2018, Jan 23    

Git de commit’ler, kaynak dosya içerikleri (blob), dosya/klasör yapısı (tree) ve tag’ler Git tarafından birer obje olarak değerlendirir.

git commit –amend
Son atılan commit’i değiştirmek için kullanılır.

git commit –amend –no-edit
–no-edit commit mesajını değiştirmeden değişikli yapmamızı sağlar.

git show HEAD
Son yapılan commit’i ve içeriğini gösterir.

git-checkout
Switch branches or restore working tree files

git checkout -b veya -B new_branch
Specifying -b causes a new branch to be created. If -B is given, is created if it doesn’t exist; otherwise, it is reset.

git checkout branch
Switch branch

git help komut
komut: commit, status, clone

git branch
İstediğiniz bir anda, elinizdeki kod’dan hızlıca bir ya da N tane kopya çıkartma işlemidir. Yerel operasyondur. Yani yaptığınız her branch, siz paylaşmadıkça sadece sizde bulunur.

git config –global alias.s status
alias tanımlamak için kullanılır. git status yerine git s

git config –global –unset alias.s
alias’o silmek için kullanılır.

git config –global rerere.enabled true
Reuse recorded resolution yani merge esnasında yaşanan conflict’lerin çözümlerini hatırla ve bir daha aynısı olursa otomatik olarak çöz!

git config –global status.submoduleSummary true
Submodule’ler le çalıştığınız zaman işinize yarayacak. git status dediğinizde, repo altındaki submodule’lerin de durumunu görmeniz gerekebilir.

Commit Nedir?
GIT, kendi içinde özel bir GRAPH yapısı kullanıyor. Bunun adı: Directed Acyclic Graph. GIT komple o anın fotoğrafını çeker. Bu aslında o an’ın snapshot’ı dır ve GIT buna Commit der.

git log –oneline
git log larını tek satırda gösterir.

Commit?
Commit mesajı 50 karakter uzunluğundadır. Bazı özel durumlar dışında boş commit mesajı olamaz.

git show commit_id
Commit’in bilgilerini görmek için kullanırız.

git help everyday
Bir geliştiricinin sık sık kullanacağı komutları, nasıl kullanacağı bilgisini ve günlük rutin işlerimize yardımcı olabilecek çalışma yöntemlerini gösteren bir klavuz sunar.

git HEAD
HEAD aslında bir kısayol yani alias’dır. Bulunduğunuz branch’deki en yeni / en son commit’i işaret eder.

git reset HEAD Resets the index and working tree. Any changes to tracked files in the working tree since “commit” are discarded.

git checkout – file Dosyada yapılan değişiklikleri geri alır.

git add Değişiklikleri staging areaya alırız.

Not: Git 3 aşamalı dosya sistemi ile çalışır.Bunlar Staged, Modified ve Commited.

git add -i İnteraktif ekleme modu.

git status -s -s’nin anlamı “short status”

git status -sb -b bulunulan branch’i de göster. Ekran çıktılarının anlamları; = unmodified, boşluk karakteri, değiştirilmemiş M = modified, değişiklik var A = added, eklendi yani staged D = deleted, silindi R = renamed, dosya adı değişti C = copied, kopyalandı U = updated but unmerged, index güncellendi ama merge edilmedi

git log –oneline –stat Yapılan commit’i daha rahat anlamamıza yardımcı olur.

git log –graph –decorate –oneline Merge edilmiş commitleri içindeki commitler ile gösterir.

git status –untracked-files Takibe alınmamış untracked klasörlerinin alt dizinindeki untracked dosyaları ayrıca görmemizi sağlar.

git mv dosya dosya_yeni_isim

git rm file ve git rm -r folder Git de file ve folder silmek için.

git branch Repodaki tüm branchleri listeler.

git checkout brancd_adi Branch değiştirmek

git merge birlestirilecek_brach_adi

git branch -d silinecek_branch_adi

git checkout -b branch_adi Branch oluştur ve checkout yap.

git checkout –theirs dosya_adi merge yaparken hangi branch’in değişikliklerini alacağını karar veriyoruz.