Background Processing with Rails, Redis and Sidekiq

Background Processing with Rails, Redis and Sidekiq

2018, Jan 22    

Redis

En basit ifadesi ile redis, key-value şeklinde çalışan data structure deposudur. Kısmen memcache yapısına benzediğini de söyleyebiliriz. Memcache giriş-çıkış yapısını destekler. Yani veriler Ram de işlem görür ve işi biter veriler silinir. Diske herhangi bir veri giriş-çıkışı yapmaz. Yani işlem yapılan verilerimiz kaydedilmez. Ancak redis’in memecache den farkı client dan aldığı verileri ram’e depo eder ve istenildiğinde disk’e kaydeder. Redis’in avantajı verileri bellekte tuttuğu için istenildiği anda çabucak alınıp işlenilmesini sağlar. Bu da projelerde performans açısından büyük yarar sağlar. Redis’in verileri şifreleyerek depolamaması ve bağlantı güvenliği için ek sistemlere ihtiyaç duyması dezavantajları olarak söylenebilir.

Sidekiq

Sidekiq Ruby için geliştirilen bir background processing framework’ü dür. Amaçlarından birisi de Rails’a basit bir şekilde entegre olup yüksek performansı çözümler üretebilmektir.

Rails İle Kullanımı

1) Gemfile dosyasına sidekiq’i eklenir.

  gem 'sidekiq'
 

2) app/workers’ın içerisine job ları eşzamansız işlemek için bir worker oluşturulur.

  rails g sidekiq:worker Hard # will create app/workers/hard_worker.rb
 
  class HardWorker
   include Sidekiq::Worker
   def perform(name, count)
    # do something
   end
  end
 

3) Bir job oluşturulur

  HardWorker.perform_async('bob', 5)
 

Not: perform bir instance metodudur, buna karşılık perform_async bir class çağırır. => Gelecekte çalışması için de job’lar yaratabiliriz.

  HardWorker.perform_in(5.minutes, 'bob', 5)
 

4) Sidekiq’i başlatırız.

  bundle exec sidekiq
 

Sidekiq arka planda çalışarak uygulamalarımızı ölçeklendirmemize olanak tanır. Bunun için üç kısım gereklidir:

1) Client Sidekiq client herhangi bir ruby process’inde çalışır ve daha sonra çalıması için job lar oluşturabilmeye izin verir. Uygulamalarımızda iki şekilde job oluşturabiliriz.

 MyWorker.perform_async(1, 2, 3)
 Sidekiq::Client.push('class' => MyWorker, 'args' => [1, 2, 3]) # Lower-level generic API
 

Bu iki metod birbirine eşittir ve job’ları temsil eden bir hash oluşturur. Bu hash JSON string hale dönüştürülür ve Redis kuyruğuna String olarak eklenir. Bunun anlamı worker’ın argümanlarının basit JSON veri türleri(numbers, strings, boolean, array, hash) olması gerektiğini ifade eder. Complex ruby objeleri (Date, Time, ActiveRecord models) uygun şekilde serialize edilemez.

2) Redis Sidekiq, tüm job ve operasyonel verilerini depolamak için Redis’i kullanır.

3) Server Her Sidekiq server gerçekleştirilecek jobları, Redis’deki kuyruktan çeker ve işler.

=> Sidekiq Idempotence ‘dır. Yani varolan jobları birçok defa aynı şekilde çalıştırabiliriz. Örneğin job’a bir işlem tahsis ettiğimizde yarısını gerçekleştirirken hata fırlattı. Sonrasında işlem başarılı olana kadar tekrar ve tekrar çalıtırılır.

=> Sidekiq işlemlerimizi paralel bir şekilde çalıştırmak için tasarlanmıştır.

Scheduled Jobs Sidekiq, bir job’ın ne zaman yürüteceğini zamanlamamıza izin verir. perform_async(args)* yerine perform_in(interval, *args) ya da perform_at(timestamp, *args) kullanılabilir.

 MyWorker.perform_in(3.hours, 'mike', 1)
 MyWorker.perform_at(3.hours.from_now, 'mike', 1)
 

Active Job Active Job, job tanımlama ve onları server tarafonda çeşitli kuyruklarda çalıştırmak için kullanılan bir framework’dür.

Bir job oluşturmak için;

  rails generate job Example
 

Bu komut ile /app/jobs/example_job.rb adında bir dosya oluşturulur.

Kullanımı

Job’lar job kuyruğunun herhangi bir yerine eklenebilirler. Jobları işemlerni gerçekletirebilme için kuyruğa eklemek;

  ExampleJob.perform_later args
 

Bu noktada Sidekiq jobları bizim için çalıştırır. Herhangi bir nedenden ötürü job’ın çalışmasında hata ile karşılaşışırsa Sidekiw tekrardan işlemi gerçekleştirmek için hata olan job’ı çalıştıracaktır.

Error Handling Özelleştirme ActiveJob Sidekiq’in yeniden deneme özelliklerinin tüm zenginliğini desteklemez. Bunun yerine, özel istisnalarla karşılaşıldığında yeniden denemeleri kodlamak için basit bir soyutlamaya sahiptir.

 • ActiveJob ile jobları yeniden denemekle, çok fazla Sidekiq işlevselliğini kaybederiz.

Kaynaklar